MobilTech MobilTech
MobilTech Cihaz Sorgulama Garanti Koşulları Yazılım Destek Kurumsal
 
  Çağrı Merkezi
Sıkça Sorulan Sorular
1. Garanti süresi, ürünün ilk kullanıcı - Müşteri - tarafından teslim alındığı tarihden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Ürün'ün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürün'ün tamir süresi en fazla otuz (30) iş günüdür. Bu süre, Ürün'e ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, Ürün'ün satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Ürün'ün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Ürün'ün;
  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtden fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Ürün'ün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garani kapsamı dışındadır.
6. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
7. Tüketiciler, bakım, onarım ve servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları öncelikle aşağıdaki adrese yazılı olarak bildireceklerdir:
  • MobilTech
  • Necatibey Cd.Balıkçıoğlu İş Merkezi No 6 / 64 - 65
  • Tel: 0312 230 12 03
  • Fax: 0312 230 12 02
8. Müşterinin;
  • Üzerinde satıcının adı/ünvanı ve adresi ile Ürün'ün satın alındığı yer ve tarih, Ürün tipi ve IMEI ya da numaralarının açık ve okunaklı yazıldığı asıl ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış olan garanti belgesinin veya alternatif olarak,
  • Ürün'ün satıcısına/distribütörüne, verilmiş ise, aynı bilgileri kapsayan asıl ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış olan satın alma makbuzunun bir örneğinin saklanması gereklidir.
9. Garanti belgesinin düzenlenerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir
sss | Web Design | İletişim
WEBTAKIMI